slider hoek

Manger Cats Driebergen

Dat Staat Vastgoed heeft het terrein van de Schietvereniging SVDR in Driebergen herontwikkeld. De bestaande clubgebouwen en schietbanen van de schietvereniging zijn gesloopt en gesaneerd en er is voor de schietvereniging een nieuw clubgebouw ontwikkeld met half ondergrondse schietbanen . Verder zijn op het terrein 4 senioren appartementen en 15 koopwoningen ontwikkeld. De tennisbanen zijn verkocht aan de huurder de tennisvereniging Manger Cats.Projectontwikkeling : Dat Staat Vastgoed B.V.
Architect : Vellekoop Architectuur - Peter Davids
Hoofdaannemer : Kreunen Bouw Lochem
Infra : Grondweg B.V. / Sturris Laren