slider hoek

4 woningen Olsterweg 27 Diepenveen , verkoop gestart

Het gewijzigde bestemmingsplan Plsterweg 27 is onherroepelijk vastgesteld.

De omgevingsvergunning wordt in 2023 nog verstrekt voor de bouw van 4 woningen op het oude terrein van grond- en transport bedrijf van de fa. Jolink in Diepenveen af te ronden.

ook de voorbereidingen voor de sanering van de locatie van een oude dieseltank is in volle gang.
Planning is om eerst de schuur te slopen tot maaiveld, dan te saneren en darna het terrein bouwrijp te maken waarna de bouw van de 4 wonngen kan starten.

Ontwerp voor de woningen is gemaakt door de architect Tijmen Bos

Verkoop van de woningen gaat via Tysma makelaars Deventer

Planning start bouw 2e kwartaal 2024.