slider hoek

4 woningen Olsterweg 27 Diepenveen

Het gewijzigde bestemmingsplan Plsterweg 27 is onherroepelijk vastgesteld.

We zijn nu druk bezig om de omgevingsvergunning aanvraag voor de bouw van 4 woningen op het oude terrein van grond- en transport bedrijf van de fa. Jolink in Diepenveen af te ronden.

ook de voorbereidingen voor de sanering van de locatie van een oude dieseltank is in volle gang.
Planning is om eerst de schuur te slopen tot maaiveld, dan te saneren en darna het terrein bouwrijp te maken waarna de bouw van de 4 wonngen kan starten.

Ontwerp voor de woningen is gemaakt door de architect Tijmen Bos

Verkoop van de woningen gaat via Tysma makelaars

Planning start bouw 1e kwartaal 2024.